Lid Netwerk Traumarevalidatie VUmc

Fysiotherapie Ookmeer neemt deel aan het Netwerk Traumarevalidatie VUmc. Het is een revalidatienetwerk na opgelopen trauma waarin patiënten door een vast team behandeld en begeleid worden. Het VUmc heeft het project als volgt omschreven:

Per november 2013 zijn we in het VU medisch centrum gestart met een zorgvernieuwingstraject op de poli traumachirurgie met als doel het transmurale zorgproces voor traumapatiënten met 1 of meerdere fracturen te verbeteren. Dit project wordt door Achmea, VUmc en MR Systems gefinancierd. De zorgvernieuwing betreft het implementeren van een transmuraal zorgmodel dat wetenschappelijk geëvalueerd zal worden op kosteneffectiviteit. Het zorgmodel bestaat uit meerdere componenten:

  1. Participatie van de 2e lijns fysiotherapeut in de poli van de traumaumachirurg.
  2. Verwijzing naar een geschoolde 1ste lijns fysiotherapeut die lid is van Traumanetwerk VUmc.
  3. Behandeling volgens Trauma-zorgplannen in Fysioroadmap (in ontwikkeling).
  4. Na elke poliklinische controle contact tussen 1ste en 2de lijns fysiotherapeut via zorgmail en/of mondeling.